Global searching is not enabled.
Skip to main content

HỘI NHẬP & ĐỊNH HƯỚNG
3 Courses
View all courses

Modified 5 September 2023

HỘI NHẬP & ĐỊNH HƯỚNG

Hội nhập | Định hướng | ATTT
CHUYÊN MÔN SẢN PHẨM
5 Course categories
View all courses

Modified 23 August 2023

CHUYÊN MÔN SẢN PHẨM
 
Sản phẩm | Tính năng | Use Case
KỸ NĂNG MỀM
3 Course categories
View all courses

Modified 23 August 2023

KỸ NĂNG MỀM


Tech | Business | Management

QUY ĐỊNH - HƯỚNG DẪN
2 Course categories
View all courses

Modified 23 August 2023

QUY ĐỊNH - HƯỚNG DẪN


Quy định | Hướng dẫn Tool

TÀI LIỆU THAM KHẢO
2 Course categories
View all courses

Modified 23 August 2023

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chuyển đổi số | Công nghệ | Ngành | Giải pháp

KIỂM TRA NĂNG LỰC
0 Courses
View all courses

Modified 5 September 2023

KIỂM TRA NĂNG LỰCNontech | Tech

SEMINAR - TALK - WORKSHOP
1 Courses
View all courses

Modified 23 August 2023

SEMINAR - TALK - WORKSHOP


Nội bộ | Bên ngoài

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
2 Courses
View all courses

Modified 23 August 2023

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG


ISO | Tiêu chuẩn chất lượng